Kvalitet i fokus

Omnia Läkemedel har starkt fokus på hög kvalitet genom hela distributionsledet. Vi samarbetar med ett 30-tal leverantörer i olika europeiska länder. Samtliga leverantörer innehar tillverknings och/eller partihandelstillstånd för hantering av läkemedel, utfärdat av respektive lands läkemedelsmyndighet.

Våra nära samarbetspartners i Sverige och utomlands ansvarar för tillverkning och ompackning av Omnia Läkemedels produkter och all tillverkning och ompackning sker under full GMP (god tillverkningssed).

Omnia Läkemedel samarbetar med Tamro AB för distribution av läkemedel ut till våra apotek. Genom att vi har full kontroll över inköp, transport, ompackning och distribution säkerställs en hög kvalitet genom hela produktkedjan. Omnia Läkemedel är medlem i den svenska branschorganisationen för parallellimport av läkemedel, Läkemedelshandlarna. Föreningen bildades 1998, består av åtta medlemsföretag och arbetar för att främja utvecklingen av ett transparent och icke-diskriminerande regelverk för parallellimport av läkemedel.

Styrelsen består av en representant från varje medlemsföretag. Samtliga medlemmar i Läkemedelshandlarna har sina läkemedel försäkrade via LFF. Läkemedelshandlarna är medlem i EAEPC, vilket är den europeiska intresseorganisationen för företag som har sin verksamhet inom parallelldistribution av läkemedel.

Tillsammans med EAEPC verkar Läkemedelshandlarna för att säkerställa den fria rörligheten av läkemedel i enlighet med Artikel 28 i EG-föredraget.

Omnia Läkemedel innehar partihandelstillstånd för hantering av läkemedel utfärdat av Läkemedelsverket i Sverige.