Om oss

Omnia Läkemedel AB är ett svenskt läkemedelsföretag som erbjuder parallelldistribuerade läkemedel. Företaget startades 1998, har sitt säte i Helsingborg och verksamheten är mestadels baserad i Sverige, vilket innefattar bl.a. registrering, viss ompackning och marknadsföring. Omnia tillhandahåller läkemedel för såväl sjukhusvård som öppenvård och marknadsför drygt 50 parallellimporterade produkter fördelade på totalt ca 80 varunummer.

Företaget har under senare år vuxit snabbt och uppvisar god lönsamhet vid en jämförelse med konkurrerande företag med motsvarande eller liknande verksamhet i Sverige.

 

 

Företaget har 6 medarbetare med genomgående hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden.

Vi samarbetar med ett fåtal högkvalificerade företag som sköter produktion av förpackningsmaterial och ompackning av våra varor.

 

Parallellimport av läkemedel

Priserna på receptbelagda läkemedel varierar i hög grad mellan EU:s medlemsländer. Idén med parallellimport är att importera godkända receptbelagda läkemedel från länder inom EU där priserna är lägre än i Sverige. Parallellimporterade läkemedel är identiska med originalet som säljs i Sverige – även om produkten säljs under ett annat namn.

Omnia Läkemedel AB har ingen egen tillverkning utan anpassar endast läkemedlens förpackningar och bipacksedlar till den svenska marknaden. Alla företag som vill parallellimportera läkemedel måste godkännas av Läkemedelsverket. Förutom detta ska varje läkemedel som parallellimporteras godkännas och övervakas av Läkemedelsverket eller dess europeiska motsvarighet, European Medicines Agency (EMA).

I dag finns mer än 300 parallellimporterade läkemedel i landet och parallellhandeln står för 12-14 procent av läkemedelsmarknaden. Den legala grunden för parallellimport är Romfördragets målsättning om en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.

Parallellimporten skapar fördelar för många

Sveriges konsumenter av läkemedel får bättre tillgänglighet, längre öppettider och ökad servicegrad när besparingar från parallellimporten ger apoteken utrymme för utveckling.

Läkemedelsförsäkringen

Alla Omnias läkemedel omfattas av läkemedelsförsäkringen.

För mer information – se läkemedelsförsäkringens hemsida.